อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Day

March 25, 2020

มาตรการจำกัดการ เข้า-ออก กองบิน 5

เรียน..ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทางอาคารที่พักสวัสดิการทอ.อ่าวมะนาว มีมาตรการจำกัดการ เข้า-ออก กองบิน 5 เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 มี.ค.63 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกลับสู่สภาวะปกติ ปิดบริการเข้าพัก 24 มี.ค.-10 เม.ย.63 ลูกค้าที่มีความประสงค์จองเข้าพักหลังวันที่  11 เม.ย. 63...
Continue Reading