อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Day

April 7, 2020

ฟ้าชมคลื่นปิดให้บริการเข้าพัก ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 30 เม.ย.63

ขออภัยขณะนี้ อาคารที่พักสวัสดิการทอ.อ่าวมะนาว ยังคงปิดให้บริการเข้าพัก ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 30 เม.ย.63 การเปิด-ปิดอาคารที่พักฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทางอาคารที่พักฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป สำหรับลูกค้าประสงค์เข้าพักช่วงวันที่ 1 พ.ค.63 ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาอีกครั้ง คาดจะแจ้งการรับจองได้ประมาณวันที่ 25 เม.ย.63 ช่วงระหว่างปิดให้บริการ พนักงานที่เกี่ยวข้องยังคง...
Continue Reading