อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว ฟ้าชมคลื่น

เป้าหมายของเรา

เพื่อดึงดูดและสร้างความพอใจของผู้ใช้บริการ ในการเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล มีธรรมชาติสะอาดสวยงาม มีความปลอดภัยสูง และนำไปสู่การดำเนินงานที่มีผลกำไร เพื่อสนับสนุนกิจการสวัสดิการภายในกองทัพอากาศ และพัฒนากิจการอาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ กองบิน 5 อ่าวมะนาวอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นนำของกองทัพอากาศและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พันธกิจ

  • การเตรียมความพร้อมสำหรับสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ
  • การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
  • การดำรงกิจการโดยพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของสถานที่พักตากอากาศในกองทัพอากาศและในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ