อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเรา

ติดต่อจองห้องพักและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การจองห้องพักและช่องทางในการติดต่อเรา

การจองห้องพัก

ลูกค้าสามารถสำรองห้องพักได้ล่วงหน้า 3 เดือน หลังจากการสำรองห้องพักเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลการชำระมัดจำ

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลและจองห้องพักได้ทุกวันทางโทรศัพท์ เบอร์ 032661088-9 , 032611017 ต่อ 60464 – 60465

วิธีการชำระเงินมัดจำค่าห้องพักอาคารที่พักสวัสดิการทอ.อ่าวมะนาว

  • ธนาคารทหารไทย สาขาประจวบฯ ชื่อบัญชี เงินอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว (NGOENAKANSAWA) เลขที่บัญชี 382-2-100-453 บัญชีออมทรัพย์
  • หลังจากที่ท่านทำการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินเพื่อยืนยันอีกครั้งโดยแจ้งชื่อผู้จองห้องพัก และวันเข้าพักให้ชัดเจน
  • การถ่ายใบโอนเพื่อแนบเอกสารส่ง กรุณาตรวจสอบให้เห็น วัน เวลา และยอดเงินที่โอนมาให้สมบูรณ์ก่อนส่งเอกสาร เพื่อความถูกต้องของยอดเงิน และความชัดเจนในการส่งเอกสาร

การส่งเอกสาร

ลูกค้าแนบสำเนาการโอนเงินได้ 2 ช่องทาง

  • แจ้งสำเนาการโอนเงินค่ามัดจำทาง Email : [email protected]
  • แจ้งสำเนาการโอนเงินค่ามัดจำทาง Fax : 032661087 พร้อมข้อมูลการเข้าพัก จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

การแจ้งข่าว , กิจกรรมและโปรโมชั่น

  • สอบถามข้อมูล , แจ้งข่าวและโปรโมชั่นทาง Facebook Page และ https://www.fachomkluen.com
  • สอบถามข้อมูลหรือติชมการให้บริการโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเว็บไซต์หน้า ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง