อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิ่งปั่นวันวีรชนผู้กล้า กองบิน 5 HERO RUN 2018

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กองบิน 5 และมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับ กลุ่มคนรักเมืองประจวบฯ จัดกิจกรรม งานวันสดุดีวีรชนผู้กล้า กองบิน 5
20 Oct

งานวิ่งปั่นวันวีรชนผู้กล้า กองบิน 5 HERO RUN 2018

งาน วิ่งปั่น วันวีรชน ผู้กล้า กองบิน 5 ครั้งที่ 1 HERO RUN 2018

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กองบิน 5 และมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับ กลุ่มคนรักเมืองประจวบฯ ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ งานวันสดุดีวีรชนผู้กล้า กองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์

โดยการจัดการแข่งขัน วิ่ง ปั่นจักรยานการกุศลและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร่วมทั้งการขอการสนับสนุนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจากบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆรวมทั้งผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาค เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้องค์กร ต่อไปนี้

  • กองบิน 5 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอนุสาวรีย์วีรชน
  • มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ด้านการศึกษาและสาธารณกุศล
  • วัดเกาะหลัก ในโครงการก่อสร้าง รูปหล่อ หลวงพ่อเปี่ยม องค์ใหญ่ พร้อมฐาน
  • พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน5
  • มูลนิธิศาลเจ้าปุงเท้ากงเพื่อบรูณะสร้าง ศาลเจ้าปุงเท้ากง(เจ้าเมือง)
  • กองทุนคนรักเมืองประจวบ เพื่อสัตว์ ธรรมชาติ สำหรับดูแล รักษา สัตว์ตามแหล่งธรรมชาติ อาทิ ลิง เขาช่องกระจก

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อรำลึกสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนผู้กล้า กองบิน 5 ในอดีต
2. เพื่อหารายได้สมทบกองบิน 5 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอนุสาวรีย์วีรชน พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน5
3. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการศึกษาและสาธารณกุศล
4. เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิศาลเจ้าปุงเท้ากง เพื่อบรูณะการก่อสร้างศาลเจ้าปุงเท้ากง
5. เพื่อหารายได้สมทบวัดเกาะหลัก เพื่อร่วมสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่พร้อมฐาน
6. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการศึกษามอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
7. เพื่อหารายได้ตั้งกองทุนคนรักเมืองประจวบ เพื่อสัตว์ธรรมชาติสำหรับดูแลสัตว์ตามแหล่งธรรมชาติ อาทิ ลิง เขาช่องกระจก
8. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Hero Run 2018 และดูข้อมูลเพิ่มเติม
 >>> https://www.alphame.co.th/hero-run-2018/ 

Leave a Reply