อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

Fachomkluen Video

วีดีโอไฮไลท์งานเลี้ยงวันเกษียณอายุ ปี 2560 กองบิน 5
10 Oct

Wing 5 RTAF 290917 Night Party Video Hightlight

“กองบิน 5 ทอรักจากใจ สานสายใยความผูกพัน”
วีดีโอไฮไลท์บรรยากาศงานเลี้ยงสำหรับผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด คืนวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

Leave a Reply